Geelen Project Support
 
CE-markering RI&E Documentatie
Home Organisatie Aanpak Projecten Referenties Downloads Contact

RI&E

   Image0002                                                                                                                                                                      

 

 

Voor risico invnetarisatie is een nieuwe norm beschikbaar (NEN-EN-14121-1 en NPR-ISO/TR 14121-2). Eind 2011 worden ook de normen voor PL en SIL actief.

 

Bij een risico inventarisatie worden de onderstaande stappen doorlopen:

 

Stap 1: Inventarisatie

 

Het benoemen van risico's gaat volgens een standaard procedure zodat alle (ook de niet voor de hand liggende risico's) worden opgemerkt. Bij voorkeur wordt deze inventarisatie niet door de ontwerper / constructeur uitgevoerd. Dit heeft te maken met de mate van zelfkritsich kunnen zijn op het eigen ontwerp.

 

Stap 2: Risico berekening

 

Effect, blootstelling en waarschijnlijkheid zijn graadmeters waaruit een risicowaarde berekend wordt.

 

Stap 3: Evaluatie

 

Risico's worden in de risico evaluatie zo veel mogelijk uitgesloten. Omdat niet alle machines en apparaten vanwege hun functie veilig gemaakt kunnen worden (denk hierbij aan bijvoorbeeld een kettingzaag) worden risico's in tweede instantie afgeschermd en indien niet mogelijk voor restrisico's gewaarschuwd in een handleiding en op de machine / apparaat.

 

Stap 4: Rapportage en advies

 

Het geheel wordt beschreven in een risico inventarisatie en evaluatie rapport. Het advies stopt niet bij het aangeven van een risico maar wordt begeleid tot en met een economisch haalbare oplossing voor ieder risico.