Geelen Project Support
 
CE-markering RI&E Documentatie
Home Organisatie Aanpak Projecten Referenties Downloads Contact

CE-markering

Image0013                                                                                                                                                                    

Voor CE-markering moet aan de geldende richtlijnen worden voldaan. Richtlijnen zijn wetgeving en normen helpen bij het voldoen aan de richtlijnen.

 

Alle richtlijnen en normen hebben alleen betrekking op:

Image0004

 

Richtlijn = wet (wetskracht)

Norm = advies (bewijsmateriaal dus rechtskracht)

 

Normen beschrijven in het algemeen:

 

    Image0005

 • Vermijden van een gevaarlijke situatie (oplossing zoeken in het ontwerp), als dit niet kan dan:
 • Afschermen van een gevaarlijke situatie (zorg dat de gevaarlijke situatie geen betrekking meer heeft op het bovenstaande, als dit niet kan dan:
 • Waarschuwen voor de gevaarlijke situatie op de gevaarlijke plaats en in de handleiding.

Een goede graadmeter bij het inschatten van gevaarlijke situaties is het inschatten van het gevolg van enkele foutcondities per deelfunctie. Als een enkele foutconditie niet tot een gevaarlijke situatie kan leiden is over het algemeen voldoende voldaan aan de bovenstaande voorwaarden. 

 

Een aantal voordelen van het toepassen van normen in het kader van CE-markering:

 • U maakt de Richtlijnen concreet;
 • U realiseert een "vermoeden van overeenstemming" met de fundamentele eisen van de Richtlijnen (dit geldt alleen voor geharmoniseerde normen);
 • U past de laatste stand der techniek op het gebied van veiligheid toe;
 • U bouwt een maximale juridische bewijslast op (wet productenaansprakelijkheid);
 • U behaalt concurrentievoordeel. Het door u toegepast veiligheidsniveau is aantoonbaar voor de eindgebruiker;
 • U heeft minder werk bij het opstellen van risicobeoordeling en Technisch Constructie Dossier, u kunt namelijk naar de normen verwijzen;
 • U voldoet automatisch aan een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem volgens ISO 9001 (uw technische documentatie moet op peil zijn);
 • U kunt de ontwikkelingstijd van uw product verkorten (niet opnieuw het wiel uitvinden).

U kunt bij ons terecht voor een specifieke vraag tot en met complete CE-markering. Wij begeleiden u graag naar de juiste keuze van richtlijnen en normen tot en met het uitwerken van documentatie en het doorvoeren van aanpassingen.